Sunday, 2 December 2012

"Ketika keterbatasan mendengar menjadi sebuah kelebihan."

No comments:

Post a Comment